REKOLEKCJE - INFORMACJE i ZAPROSZENIA


Ciekawa propozycja wakacyjna dla dzieci i młodzieży:

Wakacje oazowe w Zacheuszu i w całej diecezji 2017 r

I Turnus

24-28. 06.2017 r. Wakacje z Bogiem dla klas 0-3.
Ks. Radosław Gołębiewski. 220zł.

29.06-15. 07. 2017 r. OND II st. dla klas po I i II gimnazjum. Koszt 490zł. Zacheusz

27.06-13. 07. 2017r ONŻ I st. Dla młodzieży po 3 klasie gimnazjum i wyżej. Koszt 490 zł. Głotowo

II Turnus

16-29. 07. 2017 r. Wakacje dla dzieci Polaków z Kazachstanu i Białorusi Zacheusz. Polskie dzieci (10 osób) w wieku 13-16 lat.

30.07-3.08 2017 r. Wakacje z Bogiem dla klas 0-4. 220zł. Zacheusz

04.08-06.08. 2017 r. rekolekcje dla dorosłych 18+, rodzin z dziećmi, młodzieży. Moderatorzy: KSM Warmia. 150zł. Zacheusz

III Turnus

30.07-15. 08. 2017 r. OND I st. Dla klas po 6 klasie podst. Koszt 490zł. Głotowo

08 – 13.08.2017 r. Tematyczne wakacje z Bogiem dla dzieci klas szkoły podstawowej. Koszt 400zł (panele: Anita Raczyńska plastyczny, Magdalena Marek aktorski, Aneta Jastrzębska wokalny(Zacheusz) Ks. Krzysztof Lauter i Julita Depczyńska. Zacheusz

14 – 30.08.2017 r. Oaza Dzieci Bożych III st. Po 4 i 5 klasie podst. Moderator Ks. Karol Misiewicz, Agnieszka Łukasiak. Koszt 490zł. (Zacheusz)

20 – 30.08.2017 r. Dla osób po I st Drogowskazy Nowego Człowieka. Ks. Marek Proszek, Julita Depczyńska. Głotowohttp://www.warmia.oaza.pl/ ; http://zacheusz.manifo.com/
https://www.facebook.com/RekolekcyjnyDomZacheusz

Zgłoszenia: zacheusz.oaza@gmail.com
w temacie rodzaj rekolekcji. Karty na stronie oazy.

Zaliczka bezzwrotna – 100 zł. tel. 505 133 927
Elżbieta Olender konto parafialne WBS o. Jonkowo
32 8857 0002 3001 0000 4721 0001

Z dopiskiem: wpłata na ……, nazwisko, termin rekolekcji

KILKA WAŻNYCH SPRAW:

OAZA MODLITWY
KARTA ZGŁOSZENIOWA
(Rekolekcje poza wakacjami!)
Uzupełnioną KARTĘ należy, jak najszybciej przesłać na adres ośrodkal:
Ośrodek Rekolekcyjny ZACHEUSZ
Nowe Kawkowo 18
11-042 Jonkowo
Pobierz kartę w najlepszym formacie:

Pliki do pobrania:


Zdjęcie karty - aby, ją pobrać należy kliknąć powyżej na 
"KARTA ZGŁOSZENIOWA"
Animatorzy również uzupełniają kartę zgłoszeniową. 

Należy pobrać plik z napisem 
"KARTA ANIMATORA"

Strony www dla firm - szybko i za darmo!