Nowe Kawkowo: KOŚCIÓŁ z XIV wieku

    Nowe Kawkowo (niem. Neu-Kockendorf) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo. Wieś leży 22 kilometry na północny zachód od Olsztyna.

   Kościół konsekrowany w 1380 roku. Z tamtego czasu zachowały się fragmenty podmurowania z łamanych kamieni polnych z wyryta datą 1380. W 2003 r. konserwatorzy odsłonili w kościele średniowieczne freski.

     Ołtarz główny kościoła w Nowym Kawkowie pochodzi z 1866 roku. Obrazy św. Jana i Nawiedzenia Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Między kolumnami figury św. Piotra i Pawła. Ołtarze boczne z końca XVIII wieku. Lewy z obrazami św. Walentego i św. Jana Ewangelisty. Prawy z współczesnym obrazem św. Antoniego Padewskiego. 

    Neobarokowa ambona z XIX wieku z elementami z lat 1700 - 1730). Na szczycie znajduje się rzeźba pelikana, który chce napoić krwią z własnego serca swoje młode. Ambona jest ozdobiona obrazami czterech ewangelistów. 

    Kropielnica barokowa na wodę święconą z XVIII wieku z wizerunkiem św. Jana Nepomucena . Drewniana wieża z 1664 roku. Zakrystia i kruchta dobudowane na początku XX wieku. Osobliwa jest podłoga w kościele. Podnosi się ona od wejścia w stronę ołtarza głównego o ponad pół metra. Być może jest to symboliczne przedstawienie drogi na Golgotę. Inną osobliwością kościoła i niezwykłą rzadkością jest zegar słoneczny, umieszczony od strony południowo-wschodniej kościoła, nad częściowo zamurowanym oknem jednej z kaplic świątyni. W województwie warmińsko-mazurskim odnaleziono zaledwie 57 takich obiektów, w tym współczesnych, umieszczonych zarówno na budynkach, jak i placach czy skwerach. Tylko około 25 znajduje się na murach kościołów, czasem po kilka na jednym. Zegar w Nowym Kawkowie z pewnością nie jest współczesny. Jego tarcza wykonana została z deski umocowanej żelaznymi zaczepami w murze kaplicy. Tarcza nie zachowała oznaczeń godzin i pór dnia. Zachowały się natomiast "wskazówki" wykonane z żelaznego pręta.

KAPLICA p.w. CHRYSTUSA SŁUGI


Kaplica Chrystusa Sługi...
Kaplica p.w. Chrystusa Sługi w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „ZACHEUSZ" w Nowym Kawkowie mieści się w dawnej plebani przekształconej na dom rekolekcyjny. Kaplica formalnie została erygowana 12 września 2000 roku. W kaplicy znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Msze św. i nabożeństwa w kaplicy celebrowane są głównie w czasie rekolekcji zamkniętych.

Kaplica jest wyposażona we wszystkie niezbędne księgi liturgiczne, kielich z pateną, głęboka patena do rozdzielania Komunii św., mała puszka do przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, malutka monstrancja-kustodium oraz paramenty niezbędne do sprawowania Eucharystii.

W początkach lat dziewięćdziesiątych wraz z przybyciem do Kawkowa ks. Andrzeja Pluty życie parafialne zostało ubogacone duchowością Ruchu Światło-Życie. Dawna plebania została przystosowana do pełnienia funkcji domu rekolekcyjnego. Do grudnia 1999 r. dom podlegał pod Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Dekretem z 11 grudnia 1999 r. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński przekazał zarząd Domu Rekolekcyjnego w Nowym Kawkowie Ruchowi Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej.

Dom przystosowany jest do przyjmowania ok. 50 uczestników rekolekcji zamkniętych - głównie dzieci i młodzieży ze względu na duże sale noclegowe. Dom ogrzewany jest jednym piecem węglowo-koksowym CO. Kuchnia z zapleczem jest już przystosowana do sprawnego wyżywienia uczestników rekolekcji zgodnie z wymogami SANEPID-u. W Domu Rekolekcyjnym na piętrze znajduje się Kaplica Chrystusa Sługi, o czym była już mowa wyżej. Budynek gospodarczy stanowi zaplecze parafii oraz Domu Rekolekcyjnego. Jest w nim garaż oraz magazyn.
Kreator stron internetowych - przetestuj