NASZE PLANY...


Od maja zamieszkałam w Domu Rekolekcyjnym Zacheusz w Nowym Kawkowie. Odpowiedzialność za Dom podjęłyśmy razem z Jadzią Prokorym (która jeszcze pracuje w Olsztynie), zazgodą Księdza Proboszcza Krzysztofa Lautera. To właśnie dzięki Niemu mogłyśmy podjąć służbę w tym Domu, a Jego przychylność i pomoc pozwala nam swobodnie podejmować decyzje.

Od lutego zmieniamy co jest możliwe, na co nas stać. Początkowo nie zamierzałam zostać na zimę, obawiając się zimna, palenia w piecu no i kosztów utrzymania Domu w okresie zimowym. Dotej pory Dom utrzymywał się w większości z oaz rekolekcyjnych, które odbywały się w wakacje. Dom jest otwarty także w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Chcemy jednakże przystosować Dom do takiej działalności, na co potrzebne są fundusze.

Bardzo duże koszty ogrzewania przynaglają nas do niezbędnych prac, aby te koszty zmniejszyć. W grudniu dzięki Opatrzności Bożej, życzliwości ludzi wymieniliśmy okna w całym Domu. A jest ich 18 sztuk.

Przed następną zimą chcemy zrobić:

1. ocieplenie skosów na piętrze, ok. 25 000,00
2. dobudować ganek, który chroniłby Dom przed utratą ciepła ok. 3 000,00
3. naprawienie drewnianej podłogi w jednym pokoju,

W późniejszym terminie:

4. wyremontować pomieszczenie niezbędne przy organizowaniu rekolekcji oazowych andrzejkowych i sylwestrowych, ok. 10 000,00 (pomieszczenie będzie służyć także celom integracyjnym zludźmi z tutejszej Parafii)

Prace w większości będą wykonane we własnym zakresie, przez osoby służące już bardzo często w Domu jak i te, które już się zgłaszają do pomocy. Są to remonty niezbędne.

Potrzebnych innych remontów jest oczywiście wiele, ale jak Pan Bóg pozwoli, będziemy martwić się później (ocieplenie budynku w następnym roku). Utrzymujemy się z własnej pracy zawodowej, a przy Domu pracujemy oczywiście w charakterze diakonii. Prosimy o pomoc w realizacji tych planów. Bez Waszego wsparcia jest to niemożliwe, gdyż dochód z rekolekcji jest przeznaczony na bieżące utrzymanie Domu.

Mam nadzieję, że kronika Domu będzie w niedługim czasie prowadzona, z której będziecie mogli dowiedzieć się w jaki wspaniały sposób Pan Jezus Dobry Pasterz opiekuje się tym Domem i tymi, którzy tutaj przebywają. Zacheusz wszedł na drzewo tylko zobaczyć Pana Jezusa a otrzymał tak wiele, niespodziewał się tego co otrzymał. Jestem przekonana, że Pan Jezus obsypie Dom Rekolekcyjny Zacheusz w Nowym Kawkowie darami, których się nawet nie spodziewamy.


Z błogosławieństwem Pana Jezusa,
Jadzia Prokorym,
Ela Olender


FOTO Z NASZYCH PRAC:
Aby dom, można było nazwać domem potrzeba ludzi, któzy będą go tworzyć. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i modlitwę.
Kreator stron internetowych - przetestuj