AKT POŚWIĘCENIA Ruchu Światło-Życie


NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA
     Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza Oaza Niepokalanej oddana pod Twoją opiekę rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch Oazy i wywodzący się z niego ruch Światło-Życie.

      Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym. Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa, zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim w szczytowej godzinie na krzyżu, dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

      Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą żywotności i płodności Kościoła - Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem - Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

      Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu, jak wychowanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

      Jesteśmy przekonani, że taka postawa jest źródłem nowego życia; dlatego też słuszne jest, abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

      Jesteśmy przekonani głęboko, że o tyle tylko, staniemy się Oazą Żywego Kościoła, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele,

       Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich, którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły na diakonię ruchu Światło-Życie.

       Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, którzy pragną służyć w ramach ruchu wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w Oazie oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia i udziel im łaski wytrwania.Przyjmij także, jako swoją rzecz i własność, to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełom podejmowanym przez Ruch dla odnowy Kościoła, i spraw, aby mogło ono bez przeszkód służyć tylko tej sprawie. Niepokalana Matko Kościoła; bądź również Matką dzieła Oazy i Ruchu Światło-Życie. Amen.

Dnia 11 czerwca 1973 r w Krościenku n. Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie Karol Kardynał Wojtyła poświęcił figurę Niepokalanej i oddał Ruch Niepokalanej Matce Kościoła.
Kreator stron internetowych - przetestuj